Start

Najnowsze wpisy:

 1. Kancelaria adwokacka Poznań
  Kancelaria adwokacka Poznań

  Analizujemy i sporządzamy umowy handlowe a opinie jurydyczne. Zespół radców prawnych doradza w trakcie tworzenia firm, czy przekształcania formuły ich działania. Świadczymy usługi prawne na rzecz firm i podmiotów fizycznych w kraju i za granicą. Reprezentujemy Petentów przed trybunałami, urzędami i organami ścigania w obrębie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, spadkowego, karnego i karno-skarbowego. Prowadzimy procesy zmierzające do windykacji opłat.

  Zajmujemy się doradztwem, przede wszystkim w obrębie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i administracyjnego. Diagnozujemy jak również wyznaczamy stan prawny mień przedsiębiorstw jak również nieruchomości (due diligence). Współtworzymy sieć kancelarii PRAGMA. Obsługujemy Petentów w języku polskim, francuskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

 2. Sklep z falownikami
  Sklep z falownikami

  Elektrownie w zależności od roli, jaką spełniają w pokrywaniu obciążenia układu elektroenergetycznego, dzielimy na:

  • podstawowe, których obciążenie jest bliskie ich mocy maksymalnej. Elektrownie takie powinno cechować małe jednostkowe zużycie ciepła i niskie koszty wytwarzania; czas użytkowania mocy maksymalnej wynosi dla nich 5500 . . . 7000 h na rok,
  • szczytowe, które tylko przez nieznaczną część roku są obciążone mocą zbliżoną do ich mocy maksymalnej. Czas użytkowania mocy 'maksymalnej wynosi dla nich 2000 ... 3500 h na rok,
  • elektrownie pośrednie o czasie użytkowania mocy maksymalnej 3500 . . . 5500 h na rok.
  • W zależności od rodzaju oddawanej energii rozróżniamy:
  • elektrownie kondensacyjne, w których wytwarza się tylko energię elektryczną i nie wykorzystuje się ciepła zawartego w parze uchodzącej z turbiny do skraplacza,
  • elektrociepłownie, w których wytwarzana jest energia elektryczna i energia cieplna. Ta ostatnia wykorzystywana jest do celów ogrzewniczych lub technologicznych i zawarta jest albo w parze, albo w gorącej wodzie.
 3. Falowniki
  Falowniki

  Otrzymywanie energii elektrycznej z innych rodzajów energii związane jest zawsze z określonymi stratami. Sprawności uzyskiwane w procesie przetwarzania różnych zasobów energetycznych na energię elektryczną osiągają obecnie następujące wartości:

  • w urządzeniach parowo-turbinowych do 43%
  • w urządzeniach gazowo-turbinowych do 35%
  • w urządzeniach parowo-gazowych do 41%
  • w urządzeniach wodnych 65 . . . 90%

  W energetyce krajowej ropa naftowa i gaz nie znajdują szerszego zastosowania (mazut i gaz używane są w kotłach parowych tylko do celów rozpałkowych ). W prądnicach, w których brak jest części wirujących, typu magneto hydromechanicznego, termojonowego, termoelektrycznego oraz w ogniwach paliwowych, które jeszcze będą omówione sprawność osiąga wartość 6.0 .. . 100% (teoretycznie 100% w ogniwach paliwowych). Znalezienie bardziej ekonomicznych niż dotychczas sposobów wytwarzania energii elektrycznej ma dla ludzkości doniosłe znaczenie.

 4. Falowniki
  Falowniki

  Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych (PBUE) wymagają stosowania zabezpieczeń szyn zbiorczych tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wg ww. przepisów do okresowego zastąpienia zabezpieczenia dowolnego urządzenia w czasie jego kontroli lub remontu wyłącznika należy na wyłączniku sprzęgającym systemy szyn zbiorczych stosować następujące zabezpieczenia:

  • przy napięciu do 60 kV zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe zwłoczne oraz w zasadniczych przypadkach zabezpieczenia dwufazowe przetężeniowe bezzwłoczne,
  • przy napięciu 110 i 220 kV trójfazowe zabezpieczenia przetężeniowe bezzwłoczne i prądowe zwłoczne kierunkowe (lub nie-kierunkowe o szerokim zakresie regulacji prądowej),
  • na wyłącznikach sekcyjnych zabezpieczenie prądowe jednostopniowe dwufazowe dla napięć do 60 kV i trójfazowe dla napięć 110 i 220 kV.
 5. Falowniki
  Falowniki

  Źródłem pierwotnym energii elektrycznej, której znaczenie we współczesnym świecie staje się z każdym rokiem coraz większe, jest obecnie:

  • ciepło wywiązujące się przy spalaniu węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, torfu lub ciepło wnętrza ziemi,
  • rozszczepianie jąder atomów (charakteryzujące się wydzielaniem olbrzymich ilości energii),
  • energia mechaniczna (związana ze spiętrzeniem wód w rzekach i zbiornikach oraz z przepływami mórz i z wiatrem),
  • ogniwa chemiczne, w których zachodzi przemiana energii reakcji chemicznych na energię elektryczną.

  Podstawowe znaczenie w energetyce ma dotychczas wytwarzanie energii elektrycznej w drodze przemiany energii cieplnej paliw lub energii mechanicznej wody i w pewnym stopniu również wiatru.

Dodaj komentarz