Start

Najnowsze wpisy:

 1. Opisy przemysłowe
  Opisy przemysłowe

  Nasycalnia. W dziale tym odbywa się suszenie i nasycanie lakierami uzwojeń stojanów silników niskonapięciowych oraz wirników silników pierścieniowych o mocy do największej włącznie. Na oddzielnym stanowisku odbywa się powierzchniowe malowanie wszystkich stojanów (również silników wysokiego napięcia) oraz wirników.

 2. Tabliczki znamionowe
  Tabliczki znamionowe

  Nasycanie próżniowe. Przy wstępnym suszeniu trzeba odprowadzić całkowicie wilgoć, natomiast przy operacji czwartej trzeba odprowadzić całkowicie rozcieńczalnik. Do tego celu najlepiej nadają się urządzenia próżniowe, które mogą być dwojakiego rodzaju: może to być zwykła suszarka próżniowa (o kształcie graniastosłupa), w której odbywa się jedynie proces odprowadzenia wilgoci lub rozpuszczalnika, albo też tzw. autoklaw , w którym odbywa się prawie pełny cykl pracy, tj. suszenie w próżni, nasycanie, „ociekanie" i odprowadzenie rozcieńczalnika.

 3. Falowniki ESMD
  Falowniki ESMD

  Nasycanie przez zwykłe polewanie lub natryskiwanie za pomocą pistoletu nie są zalecane, gdyż lakier nie przedostając się w, głąb uzwojeń, nie spełnia roli czynnika wypełniającego wszystkie przestrzenie wolne w uzwojeniu oraz czynnika łączącego poszczególne zwoje. Takie nasycanie może być uważane raczej jako powlekanie ochronne. Dlatego też przy dużych wirnikach, których ze względu na wymiary nie można zanurzyć w zbiorniku z lakierem. Należy dolną część uzwojenia za pomocą pokręcania śrub 2 zanurzyć całkowicie w lakierze, po czym obracając wirnik, zanurzyć całe uzwojenie. Następnie podnieść wirnik ponad poziom lakieru i pozostawić przez pewien czas w celu spłynięcia nadmiaru lakieru.

 4. Karuzela dla koni
  Karuzela dla koni

  Zanurzanie stojanów maszyn niskonapięciowych w kadzi z lakierem odbywa się za pomocą dźwigu pojedynczo lub zbiorowo kilku stojanów na raz w specjalnych koszach (przy mniejszych rozmiarach). Po wyjęciu stojanu lub wirnika z kotła i po pierwszym spłynięciu z niego nadmiaru lakieru, ustawia się stojan (lub wirnik) na specjalnym do tego przeznaczonym stole w celu całkowitego spłynięcia nadmiaru lakieru.

 5. Motoreduktor CHC
  Motoreduktor CHC

  Nagrzewanie parowe jest najbardziej bezpieczne, jednak duża bezwładność urządzeń do tego służących utrudnia automatyzację procesu suszenia. Poza tym przy obecnie stosowanej technologii nasycania wymagającej temperatury do 160 °C, a przy stosowaniu silikonów i więcej, podgrzewanie parą wymagałoby stosowania kotłów do jej wytwarzania o ciśnieniu 10 at lub wyżej, co nie zawsze jest możliwe. Dlatego też ostatnio bardzo rozpowszechniły się suszarki elektryczne. Stosowanie suszarek wymaga specjalnych środków ostrożności w celu uniknięcia zetknięcia się par rozpuszczalnika z niezabezpieczonymi opornikami.

Dodaj komentarz